Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

18 Ekim 2017 147 0

İnternet kullanımının beraberinde getirdiği siber tehditlere karşı yapay zeka uygulamalarıyla alınabilecek önlemler, konunun uzmanları tarafından Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda (ISCTURKEY 2017) değerlendirilecek.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi (GÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından desteklenen, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformu etkinliklerine dâhil edilen ‘’IX. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’’ 20-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez bina konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Bilgi Güvenliği Derneğinin, bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Ekim’de Ankara’da yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası’nda düzenlenecek konferansa siber/bilgi güvenliği sorumluları, bu konuda çalışma yürüten uzman ve akademisyenler katılacak.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, etkinliği Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediklerini söyledi.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, düzenlendiği ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli etkinliktir. Ülkeler ve Kurumlar için çok önemli hale gelen Siber Güvenlik konusunda bireyler ve kurumların farkındalığının artmasına yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilgi ve tecrübe birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

Bu yıl 10. düzenlenmekte olan Uluslararası “Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”nın bu yılki ana teması ‘’Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ’’ olarak belirlenmiştir. Hayatımızın her alanına nüfuz eden internete bağlı cihazların oluşturduğu nesnelerin interneti olarak adlandırılan yeni yaşam biçimi; toplanan büyük verinin analiziyle yeni yeni hizmetler sunulmasını sağlayarak hayatımızı kolaylaştırmakta, etkinliğimizi ve verimliğimizi arttırıp iş yapış şeklimizi ve günlük hayatımızı değiştirmektedir. Bunca olumlu yanıyla birlikte her türlü bilgi ve işlemin elektronik ortama taşınması ve kritik altyapılarda da yoğun olarak internet uygulamalarının kullanılmasıyla birlikte güvenlik ihlallerini de hızla artmaktadır. Makinalar arası iletişim (M2M) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi uygulamaların artması ile Siber tehdit ve tehlikeler olağan üstü artış göstermekte olup bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale gelmektedir.

ISC TURKEY 2017 konferansının da yapay zekâ konsepti çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler, değişimler ve bu alanda gerçekleşebilecek siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler uzmanlar tarafından değerlendirilecektir.

Konferans süresince; paneller, sunumlar, eğitimler ve davetli konuşmacıların konuşmalarının yanında, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlayacağı beklenmektedir.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem heyetleri tarafından uygun bulunan bildiriler “Konferans Bildiriler” kitabında basılacak, sözlü veya poster sunumu şeklinde katılımcılara sunulacaklardır.

Siber silahlar: Ajan sistemler, yapay zeka…

Etkinlik kapsamında “Kamuda Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Yaklaşımı Paneli”nde, konu HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilgem uzmanları tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

“Büyük Veri Analizi ve Veri Merkezleri Güvenliği” oturumunda Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TÜRKSAT ve NETAŞ temsilcileri görüşlerini dile getirecek.

“Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Paneli”nde TURKTRUST, Savunma Teknolojileri Mühendislik, Kale İleri Teknoloji, Labris Networks, SIEMENS ve HAVELSAN temsilcileri değerlendirmelerde bulunacak.

Ekinlikte “Siber Savunma Tatbikatları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme”, “Saldırı Tespit Sistemlerinde Ajan Sistemlerin Kullanımı”, “Türkiye’de Siber Saldırılara Karşı Caydırıcılık”, “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Modeli: Siber Güvenlik Kümelenmesi”, “Siber Savunmada Yapay Zeka”, “SCADA Sistemleri, Tehdit ve Güvenlik Açıkları”, “Tasarımda Veri Koruma: Kişisel Veri Dostu Yazılımlar”,  “Ağda Anomali Tespiti”, “Türkçe İçerikli Web Sayfaları İçin Zafiyet Tespit ve Önleme Modeli” ve “Ev Ağlarının Güvenliğinin Geliştirilmesi”, “Ev ve Ofis Ağına Katılan Cihazların Güvenliğinin Artırılması İçin Basit Makine Öğrenmesi Yöntemiyle Ağ Geçidi Üzerine Güvenlik Çözümleri Oluşturulması” başlıklı sunumlar yapılacak.

Ekinlikte ayrıca “Mobil Güvenlik ve Zararlı Yazılım Analizi” ile “Merkezi Kayıt ve Veri Kaybı Önleme Sistemleri” eğitimi verilecek.

BENZER KONULAR
reklam
reklam