1.İstanbul Teknik Üniversitesi


İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün bir ana bilim dalı olarak başlamıştır. Çağın gereklerine daha uygun bir eğitim verebilmek amacıyla 1997 yılında Bilgisayar Mühendisliği aynı fakültenin bir bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2010 yılında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin kurulmasıyla ilgili program ve bölümler yeni fakülteye aktarılmıştır.

TABAN PUANI : 525,284
Başarı Sırası: 6,722 


2.Ortadoğu Teknik Üniversitesi


Üniversitenin Bölüm Hakkında Verdiği Bilgi: Bilgisayar Laboratuvarları Derslerin çoğu öğrencilerin projelerini ve ödevlerini modern işletim sistemlerinde (Unix/Linux/Solaris/Windows) uygulamalarını gerektirir. Dersler kapsamındaki pratik çalışmalar ile öğrencilerin proje ve ödevlerini gerçekleştirebildiği 3 ayrı laboratuvar bulunmaktadır. Bilişim Hizmetleri Her öğrenciye bölümde kullanmak üzere bir bilgisayar hesabı verilir. Bu hesap, bir e-posta hizmeti ve öğrencilerin kendi web sitelerini yayınlayabilecekleri bir dosya depolama alanı ile birlikte gelir.

TABAN PUANI : 432,607
Başarı Sırası: 55,103 


3.Boğaziçi Üniversitesi


Üniversitenin Bölüm Hakkında Verdiği Bilgi: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü Türkiye’deki öğrenci başına düşen en kuvvetli bilgisayar laboratuvarlarına sahiptir:Giriş Programlama Laboratuvarı/Sınıfı: 190 adet, TFT ekranlı, 3.2 GHz. P4 işlemcili bilgisayar PC Laboratuvarları: Lisans öğrencileri için kişisel bilgisayarlar ve sunucular: 72 adet, TFT ekranlı, 3.2 GHz, P4 işlemcili bilgisayar Donanım Laboratuvarı: Lisans öğrencileri için, sayısal sistemler, FPGA programlama, bilgisayar mimarisi, mikroişlemciler,Araştırma laboratuvarları ile beraber bölümümüzde sürekli güncellenen, yaklaşık 400 bilgisayar bulunuyor.

TABAN PUANI : 542,565
Başarı Sırası: 2,206 


4.Hacettepe Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında Başkent Ankara’da devlet üniversitesi olarak kurulmuştur. Türkiye’nin en nitelikli yükseköğretim kurumlarından biridir. 24 Kasım 2011 de yapılan rektörlük seçimi sonucu Cumhurbaşkanlığı Tarafından Üniversite Rektörlük Makamına Aynı üniversitenin Tıp fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Murat Tuncer atanmıştır. Üniversitenin altı kampüsü bulunmaktadır.

TABAN PUANI : 500,856
Başarı Sırası: 16,165 


5.İstanbul Üniversitesi


18 Kasım 1833’de Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun’un doğrudan devamıdır. Ayrıca İstanbul’u fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerinin devamı kabul edilir. Bugünkü hali 1933’te kurulmuştur.

TABAN PUANI : 482,334
Başarı Sırası: 24,783 


6.Ege Üniversitesi


Üniversitenin Bölüm Hakkında Verdiği Bilgi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1970 yılında Elektronik Hesap Merkezi olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur. Bölüm 1982 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine alınmıştır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında öğretim yapmakta ve araştırmalar yürütmektedir. Yukarıda sözü edilen konularda çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar mühendislerini yetiştirebilmenmin ekonomiye yönlendirmek açısından öneminin bilincinde olan bölüm, eğitim-öğretim programını bu doğrultuda ilerletmektedir.

TABAN PUANI : 484,950
Başarı Sırası: 23,546 


7.Yıldız Teknik Üniversitesi


Üniversitenin Bölüm Hakkında Verdiği Bilgi: Temeli 1970 yılında kurulan Elektronik Hesap Bilimleri Kürsüsüne dayanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, faaliyetlerini 1983-1992 yılları arasında Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütmüş, 1992 yılında yapılan düzenlemeleri takiben Elektrik Elektronik Fakültesine bağlı bir bölüm haline gelmiştir. Bölümümüzde Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.

TABAN PUANI :500,228
Başarı Sırası:16,427 


8.Ankara Üniversitesi


Ankara Üniversitesi 1946 yılında Başkent Ankara’da kurulmuş bir üniversitedir. Daha eski tarihlere dayanan köklü fakülteler Ankara Üniversitesi çatısı altında bir araya getirilmiştir. Ankara Üniversitesi, Üniversite Kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi niteliğini taşıyan bir eğitim kurumudur. Türkiye’nin en önemli ve saygın üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye)’dir.

TABAN PUANI : 489,870
Başarı Sırası: 21,187 


9.Gazi Üniversitesi


1926 yılında Ankara’da kurulan Gazi Üniversitesi, Türkiye’nin en nitelikli[kaynak belirtilmeli] yüksek öğretim kurumlarından biridir. Sanat eğitimi alanında Cumhuriyet tarihinin öncüsüdür. Büyük Türk ressam ve heykel sanatçılarının pekçoğu buradan mezundur. Türkiye’nin en büyük ve köklü Eğitim Fakültesi’ne sahiptir. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri Türkiye çapında öne çıkmıştır. Mevcut 5 kampüse sahiptir ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Ankara Akyurt ve Polatlı’da yeni kampüsler kurulması planlanmaktadır.

TABAN PUANI : 482,464
Başarı Sırası: 2,175 


10.Marmara Üniversitesi


Marmara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne giren lise mezunları, buradan sıradan bir mühendis olarak mezun olmazlar. Karşılaştıkları her problemin teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarını göz önüne alarak disiplinler arası yaklaşımlarla çözmek için düşünmeyi öğrenerek mezun olurlar. Aldıkları dersler, yaptıkları ödevler ve projelerin hepsi bu yolda düşünme fonksiyonlarını geliştirecek birer araçtır. Bu süreç içerisinde sadece alıcı olarak değil; aldıklarını işleyici, yorumlayıcı ve değerlendirici olarak da düşüncelerini ortaya koymaları kendilerinden beklenir. Amaç, toplumun kendilerine verdiğinin fazlasını kaliteli olarak topluma geri vermelerinin gerektiği kültürünü onlara aşılamaktır.

TABAN PUANI : 492,587
Başarı Sırası: 19,946