Bir Çağ Kapanıyor – Endüstri 4.0

13 Kasım 2017 172 0

Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi devrimi, bilim ve teknolojide bir nevi Dünya’nın varoluşundan bugüne kadar geçen süreyi son 10 yılda konsantre ederek yeni bir çağın açılağı şekide karşımıza çıkarmış bulunan Veri depolama alanları, Ar-Ge merkezleri, siber fiziksel sistemer ve bulut sistemleri gibi dönemim en önemli etkenleri olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’nin şu dönemlerde en açık ve ileriye dönüşlü bir ülke olmasının tek ilacı sanayi sektörüdür. Sanayi sektöründe de Endüstri 4.0’a geçiş sürecini ıskalamadan daha detaylı bir şekilde geçmemiz gerekir.

Endüstri 4.0 anlayışının getirdiği yenilikleri sadece tüketim alışkanlıklarının artırılmasına yönelik değil, üretim sistemlerinin akıllanması, maliyetlerin düşürülmesi ve verimli şekilde iş ortamların artması içinde kullanabilmeliyiz.

İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı.

İkinci sanayi devrimi(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı.

Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)’nin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi.

Şimdi sıra 4. Sanayide (Endüstri 4.0)

Bilişim teknolojileri ile endüstrinin bir araya gelerek üretim süresinin termin ve maliyerlerin azaltılması Akıllı fabrikaların kurulması ve makinelerin dijitalleşmesi. Endüstri 4.0, dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı üretim ekonomisini doğuruyor. Geleceğin dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen işletmeler organizasyonu, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişverilerin sağlayacak internet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere sahip tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı uzmanlardan oluşan bir ekip ile başarmak zorunda. Artan bir şekilde daha fazla kişi tarafından tartışılan ve “Dördüncü Endüstri Devrimi” olarak nitelenen bu kurgu dünya ile rekabette Türkiye için hayati önemde.

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

► Nesnelerin İnterneti

► Hizmetlerin İnterneti

► Siber-Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0 Hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz :

endustri40.com |  TOBB

Tavsiye Kitaplar :

Endüstri 4.0 Yazar: Ömer Faruk Görçün

BENZER KONULAR
reklam
reklam