Türkiye Bilişim Vakfı KOD Ödülleri projesinin başlangıcı, bugünkü basın lansmanı ile yapıldı.

07 Haziran 2017 85 0

Matematik ve Fen Bilimleri alanında eğitim oyunları ve eğitim oyunu fikirlerinin ödüllendirileceği “Türkiye Bilişim Vakfı KOD Ödülleri” projesinin başlangıcı, bugünkü basın lansmanı ile yapıldı.

KOD Ödülleri Nedir?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital içeriklere dair;  bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, Türkiye Bilişim Vakfı tarafından tarafından gerçekleştirilen bir yarışmadır. Bilişim teknolojilerinin öğrencilerin öğrenme çıktılarına katkısını desteklemek; bunun için genelde nitelikli dijital içerik ve programları, özelde oyun temelli içerik ve programları destekleyecek programlar geliştirmek ve sürdürmek en temel amacımız olacaktır.

Yarışmaya katılım bireysel ya da kurumsal olarak yapılabilecektir.

Başvuru Alanları
Katılımcılar aşağıda sıralanan iki farklı şekilde yarışmaya katılım sağlayabileceklerdir. Bir katılımcı birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.

  1. Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Fikirleri (Süreç)
  2. Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Uygulamaları (Ürün)
    • Özgün Uygulamalar
    • Fen ve/veya Matematik Dijital İçerik Uygulama Uyarlamaları (Uyarlanmış Ürün)

Başvuru Tema ve Kapsamı
Katılımcıların dijital içerik projeleri aşağıda belirtilen tema ve kapsamlar ile sınırlandırılacaktır.
Fen Bilimleri* ve/veya Matematik konularının öğrenilmesine katkı sağlaması,
İlkokul, ortaokul ve/veya lise düzeylerinde MEB Programları dahilinde konuların öğrenilmesine yönelik olması.

Fen Bilimleri, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde Fen ve Teknoloji, lise düzeyinde Fizik, Kimya ve Biyoloji’yi ifade eder.

Fikir Haklarının Korunması
Yapılan başvuruların değerlendirme sürecinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait “ticari gizli bilgi” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9 Ekim 2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

Ödül kazanan başvuru dosyalarında yer alan bilgiler, ilgili katılımcılardan izin alınarak “KOD Ödülleri Yarışması Yürütme Kurulu”  tarafından yayınlanabilir. Katılımcıların ödüle aday projelerinin tamamına veya belirli bölümlerine ait fikri mülkiyet haklarının korunması, katılımcıların kendi sorumluluğunda olacaktır.


Detaylı bilgi ve başvuru için www.kododulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KONULAR
reklam
reklam