e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

06 Temmuz 2017 104 0

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip ZEREY’in Başkanlıklarında yapılan Toplantıda Bürokrasinin Azaltılması ve kamuda e-Dönüşüm, KamuNet, 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Bakanlığımızın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak, hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek” görevi Bakanlığımıza verilmiştir.

Ayrıca 2012/3842 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bakanlığımıza; “ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak görevleri verilmiştir.

Görevlerimiz kapsamında e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımı amacıyla 04.04.2017, 05.05.2017 ve 05.06.2017 tarihlerinde Müsteşar yardımcıları ve Daire başkanları seviyesinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. 5 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda “Bürokrasinin Azaltılması” ve “kamuda e-Dönüşüm” çalışmaları kapsamında e-Devlet çalışmalarının yakında takip edildiği, e-Devlet Eylem Planı uygulama sürecinin 1 yıl geriye çekildiğini ve kurumların bu kapsamdaki çalışmalarına Başbakanlık’ın her türlü desteği vereceğini belirtilmiştir.

Bu bağlamda; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip ZEREY’in başkanlıklarında, Haberleşme Genel Müdürümü Ensar KILIÇ, e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Sevil Ayça TAŞCI, Siber Güvenlik Daire Başkanı İlhan KESGİN, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk ŞEN ile Kamu kurumlarımızın Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla 04.07.2017 günü 09:30-12:00 saatleri arasında Ataköşk Hotel’de 2017 yılının 4. e-Devlet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda KamuNet, 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı Hüsamettin GÜLHAN ve Galip ZEREY’in  açılış konuşmaları ve ardından kahvaltı ile başlamıştır. Daha sonra Haberleşme Genel Müdürü Ensar KILIÇ’ın bürokrasinin azaltılması, e-Devlet ve siber güvenlik üzerine Başbakanlığın ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin yaptığı sunum ve konuşmayla devam etmiştir.

Toplantıda kurumların e-Devlet, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi, Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ve KamuNet çalışmalarına destek vermeleri, bu çalışmalara katkı sağlamaları gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca kurumların e-Devlet Kapısı’ndan daha fazla başvuru hizmeti sunmaları, ihtiyaç duyulan siber güvenlik testlerinin tamamlanması ve kurumlar arasındaki veri alışverişinin hızlandırılması da konuşulan konular arasında yer almıştır.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sayıştay, TÜİK, TÜRKSAT yöneticilerinin de katkılarıyla gerçekleşen değerlendirme bölümünün ardından toplantı sona ermiştir.”

BENZER KONULAR
reklam
reklam