Girişimciler ve İşletmelere Yönelik TÜBİTAK Destekleri

05 Haziran 2017 114 0

TÜBİTAK son olarak, 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 33 Yeni Çağrı Açıldı.

TÜBİTAK, fikrini hayata geçirmek isteyen girişimci ve işletme sahiplerinin gereken maddi ve ayni destekleri sağlamak amacıyla çaldıkları ilk kapıdır çoğunlukla. Hem devlet kurumu olması hem destek programı sayısının ve kapsamlarının geniş olması hem de diğer programlara oranla daha tanınmış olması, TÜBİTAK’ı bir adım öne çıkarıyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 9, Enerji öncelikli alanında 5, Otomotiv öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 3, Gıda öncelikli alanında 3, Makine İmalat öncelikli alanında 4,Havacılık-Uzay alanında 1, Kimya alanında 1 ve Metal-Madencilik alanında 1, olmak üzere toplam 33 çağrı için ön kayıt son tarihi 28 Temmuz 2017, çağrı kapanış tarihi ise 18 Ağustos 2017 17:30 olarak belirlenmiştir.

Çağrılara buradan ulaşabilirsiniz.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.
PRODİS üzerinden sunulan proje önerileri üç aşamada değerlendirilmektedir.

1. Aşama — Ön Değerlendirme: Proje önerisi, TÜBİTAK tarafından projeye atanan uzman tarafından şeklen incelenir. Bu aşamada projeyi sunan kurumun ve sunulan proje önerisinin ilgili destek programının şartlarına uygunluğu kontrol edilir.

2. Aşama — Hakem Değerlendirmesi: Ön Değerlendirmeyi geçen projeler için, ülkemiz üniversitelerinde görevli ve proje konusuna ilişkin akademik çalışmalar yapmış / yapmakta olan en az 1 akademisyen görevlendirilir ve akademisyen tarafından firma ziyareti yapılarak yerinde değerlendirme yapılır.

3. Aşama — Komite Değerlendirmesi: Hakem Değerlendirme raporları, TÜBİTAK Uzman Raporları ile Proje Öneri Dosyaları, TÜBİTAK’ta oluşturulan ve aralarında akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve kamu kurum çalışanlarının da olduğu panelistlerin yer aldığı komitede görüşülerek proje önerisine ilişkin bir karar oluşturulur. Bu karar; projenin desteklenmesi, destek kapsamına alınmaması (reddedilmesi) veya proje önerisinde revize istenmesi olmak üzere 3 farklı şekilde olabilir.

Soru 5- TÜBİTAK Programları Kapsamında Desteklenen Maliyetler ve Destek Oranları Nedir?

TÜBİTAK nezdinde yürütülen ve KOBİ’ler ile girişimci ve sanayicilerin faydalanabileceği hibe fonları (1512, 1507, 1501, 1511, 1509) kapsamında desteklenen maliyet kalemleri şunlardır:

 • Personel Giderleri
 • Seyahat Giderleri (Projede görev alacak personellere ait uçak, tren, otobüs ve gemi ile yapılan şehirlerarası veya uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel Ar-Ge kuruluşları ile enstitü ve akredite kuruluşlara yaptırılan işlere ilişkin giderler,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve işçilik hizmet alım giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri

TÜBİTAK programları kapsamında uygulanan destek oranları ise ilgili destek programı başlığına gore değişmekte olup bahsi geçen oranlar aşağıdaki gibidir:

 • 1512 Programı: KDV hariç %100
 • 1507 Programı: KDV hariç %75 (Maks.)
 • 1501 Programı: KDV hariç %60 (Maks.)
 • 1511 Programı: KDV hariç %82,5 (Maks)
 • 1509 Programı: KDV hariç %60 (Maks — Sanayi), %75 (Maks-KOBİ)

 

1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar

 

BENZER KONULAR
reklam
reklam