Hacettepe Üniversitesi 2 Şubat 1954’te Prof. Dr. İhsan Doğramacı başkanlığında açılan ve önceleri sadece poliklinik hizmeti veren Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 1958’den itibaren Hacettepe Çocuk Hastanesi olarak kamu hizmeti yürütmeye başlamıştır.

Hacettepe Bilim Merkezi, Hacettepe Tıp Merkezi, Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi adlarıyla faaliyette olan çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarihinde Hacettepe Üniversitesi hâline getirilerek Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlanmıştır.

Yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliğinin 1971 yılında fakülte hâline getirilmeleriyle ve daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle gittikçe büyüyen Hacettepe Üniversitesi, bugün 14 Fakülte, 14 Enstitü, Konservatuvar, Yabancı Diller Yüksekokulu, 3 Meslek Yüksekokulu, 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimini sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi toplamda 4 bine yaklaşan akademik kadrosu, çeşitli dallarda ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde öğrenim gören 50.000’den fazla öğrencisiyle en köklü Üniversitelerden biridir ve tıp okulları kategorisine ülkemizin tüm üniversiteleri arasında akademik performans sıralamasındaki birinciliğiyle “marka” durumundadır.


Üniversite Tanıtım Broşür için 

Üniversite Tanıtımı Slay Sunum için


Fakültelerimiz


 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Fen Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi Enstitülerimiz
 • Çocuk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Enstitüsü Kanser Enstitüsü
 • Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bilişim Enstitüsü
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü
 • Nüfus Etütleri Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü