İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

03 Ağustos 2017 157 0

İnternet ortamında yapılan yayılan içeriği nedeniyle ozel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde belirtildiği üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)‘na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerin eksik olması halinde talep işlene konulmaz.

BTK kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirir. Birlik bu tedbir talebini derhal, en geç dort saat içinde yerine getirir. Erişimin engellenmesi, ozel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bolüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle ozel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dort saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle ozel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gonderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

Ozel hayatın gizliliğinin ihlali konusunda bireysel başvuru kılavuzu ve başvuru adımlarına https://www.ihbarweb.org.tr/ohg/  adresinden erişebilirsiniz.

BENZER KONULAR
reklam
reklam