İnternet’e Şimdi de Ekonomik Baskı!

28 Aralık 2018 54 0

24 Aralık 2018’deki gazete haberlerinde akıllı telefonlarında İnternet paketi kullanan tüketicilerin, telefonlarının “kişisel erişim noktası” özelliğiyle İnternet bağlantılarını diğer aygıtlarla paylaşmaları durumunda 15 Ocak 2019’dan başlayarak ek ücret ödemek zorunda bırakılacakları belirtilmektedir.

Siyasi kadroların gündelik hesaplarla uygulamaya koyduğu İnternet’e erişim engellemeleriyle baskı altında tutulan iletişim özgürlüğü, bu kez de bir yandan 1 Ocak 2019’dan sonra Adil Kullanım Kotasının (AKK’nin) kalkmasıyla iletişim bedellerinin artması, diğer yandan İnternet paylaşımının ücretlendirilmesiyle ekonomik baskı altına alınmaktadır.

Avrupa Konseyinin ve Birleşmiş Milletlerin “temel bir insan hakkı” olarak kabul ettiği ve birçok gelişmiş ülkenin sokakta ücretsiz olarak vermeyi düşündüğü “İnternet erişimi” ülkemizde bir hak olarak tanınmadığı gibi antidemokratik uygulamaların, yıldırmaların, korkutmaların aracına dönüştürülmektedir.

Oysa bizler için İnternet, yaratıcılığın ve üretkenliğin, sorgulayıcı ve eleştirel düşünmenin, her açıdan eşitlikçi ekonomik kalkınmanın bir aracı, toplumsal gelişmenin bütünleştirici altyapısıdır. Bizler için İnternet, toplumsal yaşama edilgen birer kullanıcı olarak katılmanın ötesine geçip bilgiyi özgürce üreten ve paylaşan bireylerin eğitilmesi, yetişmesi ve çoğalmasının aracıdır.

Günlük yaşamımızın, toplumsal ilişkilerimizin ayrılmaz bileşeni olan İnternet’e ücretsiz, hızlı ve kesintisiz erişimin, temel bir insan hakkı olduğunu vurguluyor, İnternet’e erişimi ve İnternet paylaşımını engelleyen, sansürleyen, baskı altına alan yasal ve ekonomik düzenlemeleri kabul etmiyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu

BENZER KONULAR
reklam
reklam