Mühendislik Fakültesi


Fakültemizde; Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü olmak üzere on bölüm bulunmaktadır.

Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerimizde lisans ve lisansüstü programlar mevcuttur. Eğitim dili İngilizce’dir. Lisans öğrencileri Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarında eğitim yapma imkanına da sahiptir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında lisansüstü disiplinlerarası program olarak yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir. Fakültemizde yurtdışı kurumlarla işbirliğine büyük önem verilmesi sebebiyle lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi öğrenimleri sırasında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz saygın üniversitelere (Erasmus vb. aracılığıyla) göndererek bir veya iki dönem ders almaları, staj veya araştırma yapmaları teşvik edilmektedir.

Fakültemizde 2016 yılı içinde 7 AB projesi, 93 (TÜBİTAK, SANTEZ, BAP) projesi; 6 adet diğer kaynaklardan desteklenen proje olmak üzere devam eden 64, yıl içinde başlanan 42 proje olmak üzere 106 proje ile çalışmalar yürütülmekte olup; 36 ulusal (TÜBİTAK, SANTEZ, BAP), 3 uluslararası (Avrupa Birliği) ve 6 diğer kaynaklar tarafından desteklenen toplam 45 araştırma projesi 2016 yılı içinde tamamlanmıştır. Fakültemizdeki öğretim üyeleri; araştırma projeleri yanında, ulusal ve uluslararası yayınlar konusunda da son derece üretkendir. Ayrıca, ülkemizin önde gelen özel sektör ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yürütülmekte ve aynı zamanda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.