Milli yazılımın yol haritası çıkarıldı

18 Eylül 2018 72 0

Yerli ve milli yazılımın geliştirilerek her alanda uygulanabilmesi için çalışmalar hızlandı. Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde hazırlanacak yol haritası, sektördeki yüksek teknoloji ihracatını da hızlandırmayı hedefliyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), yerli ve milli yazılım sektörünün oluşmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Derneğin oluşturduğu “yerli ve milli yazılım çalışma heyeti”, yerli yazılım üretici şirketlerinin yabancı sermaye tarafından satın alınmasında izlenecek yöntemlerden, yerli ve milli statüsüne yönelik mevzuatların güncellenmesine kadar bir dizi konunun yer aldığı bir rapor hazırladı. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, çalışmanın sonucunda Türkiye’nin yerli ve milli yazılım sektörünün gelişiminin çok hızlı bir ivme kazanacağını ve ihracatının artacağını öngördüklerini söyledi.

SİBER GÜVENLİK, KODLAR HEPSİ YERLİ

Raporda yerli yazılımın ürün ya da hizmet olarak yerlilik değerlendirmesi görüşlerine de yer verildi. Yerli yazılım üretici şirketlerinin yabancı sermaye tarafından satın alınması durumu konusunda neler yapılabileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda yabancı sermaye tarafından satın alma sonrasında siber, uzay, savunma alanları gibi kritik alanların oluşturduğu tehditlerin önlenmesi için bu alanların millilik değerlendirmesinin de yeniden yapılmasının önemi vurgulandı. Raporda yerli ve milli tanımları ile sınıflandırmalar da yeniden ele alındı. Yurt dışı sermayelerin teşvik edilmesi ile milli güvenliği ilgilendirecek konularda standartların belirlenmesinin önemine dikkat çekildi.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE DÜNYA STANDARDI YAKALANIR

Yerli yazılıma verilen teşviklerin yanı sıra, yüksek katma değerli ürünlerin elde edilme yolları da masaya yatırılarak, dünya standartlarının yakalanmasının hedeflenmesi gerektiği vurgulanan raporda, üretilen ürünlerin ihracının yanı sıra, teşvik ve desteklerin sadece mali değil, aynı zamanda teknik ve idari konularda da olması gerektiği kaydı düşüldü. Yine kamu kurumlarının milli yazılımlarda karşılaştığı sorunların çözüm yolları üzerinde durulmasına dikkat çekilen raporda, kalite standartlarının, kaynak kodlarının yönetiminin yerlilik kriterlerinin dışında ele alınması gerektiğine işaret edildi.

Önce kamuoyuna sonra Başkan’a sunulacak

Rapor, “Dijital Dönüşümde Küresel Eğilimler” ana teması ile önce kamuoyuyla paylaşılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ne sunulacak. ‘Yerli ve milli yazılım çalışma heyeti’ rapor hazırlığı öncesinde sektörde bu konuda diğer STK’larda, üniversitelerde ve kamu kurumlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi ve verileri topladı. Teşvik destek mekanizmasının olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi değerlendirildi. Ayrıca ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve ilgili odalar tarafından çıkartılmış olan mevzuatlar, yönetmelikler, genelgeler ve eylem planlarının incelenmesi, yürürlükte olan genelgelerin etki analizleri üzerinde bilgi alışverişleri yapıldı. Konunun tüm taraflarca kabul görmesi de amaçlanıyor.

BENZER KONULAR
reklam
reklam