Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 13 Şubat 2018`de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)` Konferans Salonunda kapılarını açıyor.

Zirvenin açılış konuşmalarını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme(UHD) Bakanı Ahmet Arslan, UDHB Müsteşarı Suat Hayri AKA, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği(BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay ile TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe yapacaktır.

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve sonucunda yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri, siber tehditlerin hedefli ve koordineli bir şekilde gelişimi sonucunda siber uzayın genişlemesine neden olmuş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma gelmiştir.

Siber Güvenlik tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. 2012 yılında UDHB başkanlığında oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu tarafından 2013 – 2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 2016 – 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı olarak güncellenmiştir.

Söz konusu eylem planlarının etkin olarak uygulanması ve gerçekleştirilmesinin izlenmesi, sonuçlarının ölçülmesi ve raporlanması Ulusal Siber Güvenlik Ekosisteminin geliştirilmesine, sürdürülebilirliğine ve güçlendirilmesine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sürdürülebilir ve güçlü bir siber güvenlik ekosistemi ise ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

Türkiye kalkınma bakanı Lütfi Elvan

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, ulusal siber güvenlik ekosisteminde yer alan paydaşlar tarafından 2016 – 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı, yapılan ve yapılması gereken eylemler insan, teknoloji, süreç, yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemlerin planlanması ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır.


Etkinliğe katılım ücretsiz olup online kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Etkinlik programına www.siberguvenlikzirvesi.org.tr/kayit  adresinden ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz

http://www.siberguvenlikzirvesi.org.tr/


08:30 – 09:00 | Kayıt

ANA SALON

09:00 – 09:10 | Ahmet Hamdi ATALAY – BGD Başkanı
09:10 – 09:20 | Rahmi AKTEPE – TBD Genel Başkanı
09:20 – 09:30 | HUAWEI Temsilcisi
09:30 – 09:40 | Dr. Ömer Fatih SAYAN – BTK Başkanı
09:40 – 09:50 | Suat Hayri AKA – UDHB Müsteşarı
09:50 – 10:15 | Ahmet ARSLAN – TC UDHB Bakanı

10:15 – 11:30 | OTURUM-1


ANA SALON | Kamu’da Siber Güvenlik Farkındalığı

 • Panel Yöneticisi: Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
  • Cabir BİLİRGEN, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı
  • Cenk ŞEN, TÜRKSAT, Genel Müdür
  • Muhammet Sami ULUKAVAK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı
  • Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

11:30 – 11:45 | Çay-Kahve Molası

11:45 – 13:00 | OTURUM-2


ANA SALON | Yerli Teknolojilerin Önemi

 • Panel Yöneticisi: Ali YAZICI, TBD Yönetim Kurulu Üyesi
  • Esat GONCA, sayTEC, İş Geliştirme Yöneticisi
  • Dr. Alper SARIKAN, KAREL, Ar-Ge Yöneticisi
  • Dr. Murat APOHAN, LOGO Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri, Genel Müdür
  • Uğur ÇAĞAL, NETAŞ, Siber Güvenlik Teknoloji Geliştirme Direktörü

13:00 – 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 – 15:15 | OTURUM-3


ANA SALON | STK’ların Siber Güvenlikteki Konumu

 • Panel Yöneticisi: Galip ZEREY, UDHB, Müsteşar Yardımcısı
  • Ahmet Hamdi ATALAY, Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı
  • Doğan Ufuk GÜNEŞ, YASAD Başkanı
  • Prof. Dr. Betül ULUKOL,Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı
  • Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı

15:15 – 15:30 | Çay-Kahve Molası

15:30 – 17:00 | OTURUM-4


ANA SALON | Kritik Altyapılar; Telekom Sektörü

 • Panel Yöneticisi: Gökhan EVREN, BTK, Daire Başkanı
  • Mehmet Ali ORTAYATIRTMACI, TÜRKSAT – Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü
  • HUAWEI Temsilcisi
  • Türk Telekom Temsilcisi

17:00 – 18:15 | OTURUM-5


ANA SALON | Nitelikli İnsan Kaynağı

 • Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı
  • Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR, TODAİE Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. Ali YAZICI, Atılım Üniv., MF, Yazlım Mühendisliği Bölüm Başkanı
  • Doç. Dr. Murat CENK, ODTÜ UME Müdür Yrd.

18:15 – 18:30 | Kapanış Oturumu