TBD, “1. İstanbul Kobi’ler ve Bilişim Kongresi” Düzenliyor

30 Nisan 2018 98 0

“Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet” sloganıyla siber güvenlik sigortası, kümelenme gibi KOBİ’lere güç veren çözümlerin masaya yatırılacağı “KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nin ilki İstanbul’da 3 Mayıs 2018 tarihinde InterContinental Otel’de düzenlenecek.  Ardından İzmir ve Ankara’da yapılacak kongrelerde rekabet gücü,  yeni sanayi dönüşümüyle ortaya çıkan fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, bilişim güvenliği, genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları, rekabet stratejileri ve yönetişim, üreten KOBİ’ler için kurumsal kaynak planlaması gibi konular masaya yatırılacak. KOBİ’lerin akıllı üretime geçmeleri ve küresel rekabette söz sahibi olmaları için yol haritası çıkarılacak.

YENİ PARA TEKNOLOJİLERİ DE ANLATILACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOSYÖV, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi kurumların desteklediği  “1.İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nde işletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenler belirlenecek. KOBİ’lere yeni para teknolojilerinin de anlatılacağı kongrede, kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi konulardaki son gelişmeler de tartışılacak. KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilme yollarının tartışılacağı kongrede, bilgisayar sahipliği ve internet erişimi konuları masaya yatırılacak.

Etkinlik hakkında bilgi için http://www.kobibilisim.org.tr/2-kobi-bilisim/

DÜZENLENECEK ŞEHİRLER


İstanbul, İzmir, Ankara

ETKİNLİĞİN TARİHLERİ


İstanbul: 3 Mayıs 2018
İzmir: Eylül 2018
Ankara: 25 Ekim 2018

DÜZENLEYEN KURUMLAR


İstanbul: Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi
İzmir: Türkiye Bilişim Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası
Ankara: Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası

ETKİNLİĞİN AMACI


 • İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 • Yeni para teknolojilerin değerlendirilmek.
 • KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak.
 • Küreselleşme ile gelen rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası ilişkilerin KOBİ çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek.
 • Düşük katma değerli teknoloji kullanımının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak.
 • Ülkemizde e-ticaret pazarının gelişmesi için özellikle KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler için önemli bir masraf teşkil eden teknik altyapı giderlerinin desteklenmesine konusunda hayata geçirilen tedbirler ve teknolojileri (bulut vs.) değerlendirmek.
 • KOBİ ve Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin bilgisayar sahipliği ve internet erişimini artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik edilmeleri ve özel programların hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları belirlemek.

HEDEF KİTLE


 • Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, TİM Üyeleri ve OSB’ler
 • KOBİ yöneticileri ve karar alıcılar
 • KOBİ bilişim sorumluları
 • Genç KOBİ’ler
 • Girişimciler ve melek yatırımcılar.

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI


 • 200-250 Kişi

KONGRE KONULARI


 • Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı
 • Yeni sanayi dönüşümü ile ortaya çıkan yeni fırsatlar
 • Yenilikçilik ve Ar-Ge
 • Verimlilik
 • KOBİ’lere güç veren çözümler (siber güvenlik sigortası, kümelenme)
 • Bilişim güvenliği farkındalığı
 • Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri
 • Melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları
 • Rekabet stratejileri ve yönetişim
 • Üreten KOBİ’ler için Kurumsal Kaynak Planlaması

DESTEKLEYEN KURUM ve KURULUŞLAR


 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • KOSGEB
 • TOSYÖV
 • TBV
BENZER KONULAR
reklam
reklam