TÜTED’de bayrak değişimi

12 Mayıs 2018 124 0

Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği (TÜTED)’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Hakan Tahiroğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği (TÜTED) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı düzenledi. TÜTED’in yeni dönem yönetim ve denetim kurullarının belirlendiği genel kurulda yapılan oylama sonucunda Mehmet Hakan Tahiroğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Tahiroğlu, Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları olarak ülkemizin telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren kurumlarını ve bireylerini temsil etmek üzere 30 yıl önce kurulmuş bir dernek olduklarını hatırlattı. Dünyadaki değişime bağlı olarak sektörün de yenilikçilik, girişimcilik, tasarım ve üretim alanlarında değişim içinde olduğunu belirtti. TÜTED olarak hedeflerinin sektörü oluşturan paydaşların, kendi içlerinde olduğu kadar düzenleyici kurumlar, kamu kurumları ile sağlıklı ilişkiler ve işbirliği içerisinde olması, katma değerli bir sinerji yaratılması için destek görevini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Bunun ötesinde, sektör firmalarının ve çalışan bireylerinin gelişiminde, ilerlemesine yarar getirecek eğitim, araştırma, inceleme merkezleri kurmak ve faaliyete geçirmek konusunda, daha önceki dernek yönetimlerinin atmış oldukları adımları geliştirerek sürdürmek istediklerini belirtti.

Yapılan oylamada TÜTED’in yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Hakan Tahiroğlu (Elkotek A.Ş.)

Başkan Yardımcısı: Mehmet Fazıl Sözen (İnta Mühendislik A.Ş.)

Genel Sekreter: Mustafa Büyükkapucu (Nevada Elektronik Ltd.Şti)

Sayman: Orhan Tasasız (Orcom Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

Üye: Dr. Dilek Bağdatlıoğlu (Rotal Digital A.Ş.)

Üye: Şükrü Kutlu (Türk Telekom Grubu)

Üye: Neslihan Aydemir (Türk Telekom Grubu)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

1-A.Tahsin Turgut-Atakom Haberleşme Ltd.Şti.

2- M.Hayrettin Mimaroğlu Mim-tel Telekomünikasyon Ltd.Şti.

3- İsfendiyar Söyler-Cen Kablo San.ve Tic.A.Ş

4- Birgül Köksüren Özekici -Alcasis Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti..

5-Ş.İlhan Bağören Telenity İletişim Sis.San.ve Tic.A.Ş.

Denetim Kurulu Asıl Üyeler

1- Mehmet Telli-ACS Teknoloji Sis.Ltd.Şti.

2- Mehmet Beyaz-TTG Uluslararası Telekomünikasyon Ltd.Şti.

3- Turgay Denizci- İnterkom Telekomünikasyon San.ve Tic.Ltd.Şti

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

1- İ.Ali Battal-THS Telsiz Haberleşme Sistemleri Ltd.Şti.

2- Abdullah Safi-Oracle Türkiye

3- Berk Tangüner-Airspain Türkiye

1988 yılında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve iş insanları tarafından kurulan TÜTED, düzenlediği işbirlikleri ve eğitimler ile sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmeye yönelik projeler hayata geçiriyor. Sektör çalışanlarının bilgi seviyesinin yükseltilerek niteliklerinin artırılması, ara eleman kalitesinin yükselmesi sonucu istihdam olanaklarının genişletilmesini hedefleyen TÜTED, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İTO arasında imzalanan protokol çerçevesinde Telekomünikasyon Sektörü Meslek seviyelerinin ve standartlarının belirlenmesinde aktif olarak görev alıyor.

Üyelerinin iş geliştirmelerine katkı sağlayabilmek ve değer yaratabilmek amacıyla Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi; TUTED-AGİM’i açan TÜTED, tüm üyelerine, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel/mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında destek hizmetleri sağlamaktadır.

Türkiye’nin her bölgesindeki meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine, ilgili meslek gruplarına ve yeni meslek edinmek isteyen tüm girişimcilere güncel içerikli eğitimler vermek üzere TUTED Akademi’yi açtı.

M.Hakan Tahiroğlu Kısa öz geçmiş.

1957 Ankara doğumlu olan Mehmet Hakan Tahiroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1979’da ODTÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Tahiroğlu, 1979 -1983 yılları arasında PTT’de (Türk Telekom) radyolink mühendisi ve başmühendisi, 1983-1985 arasında ise ESAŞ AŞ’de proje müdürü olarak görev yaptı. 1985-2001 yılları arasında Elkotek Şirketler Grubu’nda, ortaklardan biri olarak, muhtelif yönetim pozisyonlarında çalışan Tahiroğlu, 2001’den bu yana Elkotek, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

TÜTED hakkında

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İş İnsanları Derneği (TÜTED), 1988 yılında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları tarafından kurulmuştur. Üyesi olan kişi ve kurumlar arasında sinerji yaratmayı hedefleyen Dernek’in 200’e yakın bireysel ve kurumsal aktif üyesi bulunmaktadır.

Telekomünikasyon sektöründeki tüm alt grupları bünyesinde bulunduran TÜTED, sektörün müşterek yararlarını belirlemeyi, mesleki sorunlara bulunacak çözümlere destek olmayı, üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimi için etkinlikler organize etmeyi, telekomünikasyon standartlarını belirlemeyi, ortak bir telekomünikasyon terminolojisi oluşturmayı ve eğitim faaliyetlerinde ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasında işbirliğini özendirmeyi amaçlamaktadır. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü gibi yasal mercilere önergeler hazırlamakta ve sunmaktadır.

TÜTED, dünyada ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri takip ederek üyelerini ve tüm sektörü bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi, böylece yatırımları teşvik ederek iş alternatifleri yaratmayı hedeflemektedir. Misyonumuz, dünya çapında geliştirilen projelere paralel olarak, Türkiye’de de telekomünikasyon sektöründe yeni projeler geliştirmek, yorumlar ve önergeler hazırlayıp sunmak yoluyla sektörün gelişimine katkıda bulunmak, sektörü etkileyen yasa düzenlemelerine etkin bir şekilde katılmaktır. www.tuted.org.tr

BENZER KONULAR
reklam
reklam