Ülkemizde serbest çalışma kavramı bayağıdır var, her öğrenci veya çalışan çalıştığı iş harici ikinci bir işi firma olmadan yapmıştır ve bundan kazanç elde etmiştir.

Yazılımcı olarak işin yönetimi ve akışını belirlemek için izleyeceğiniz örnek yol olarak yazmak isterim.

İster sözleşmeli olsun veya olmasın işin tam tanımı yapılmalı.
Gün sürelerini İş Günü olarak ayarlamanız sizin için daha iyi olacaktır.
İşin tanıma göre önceden bu tip iş tanımında tecrübeniz yoksa araştırma süresi yaratılmalı (Araştırma Süresi).
Tanıma bağlı kalarak A’dan Z’ye kadar tüm akış çıkartılmalı (Akış Süreci).
İşlemler için oluşturulacak veri tabanı yapısı oluşturulmalı (Veri Tabanı Tasarımı).Akış Süreci’nde yapılacak işlemlere modüler biçimde bakıp her birine saat ya da gün bazında süre konulmalı (Modül Süresi Toplamı).İşin sürecine bağlı olarak Alpha, Beta ve son Test tarihleri belirlenmeli (Test Tarihleri).
Süreçte çalışacak kişi sayısı kesinlikle belirlenmeli ve bir aksilik durumuna karşı yardımcı olabilecek kişi içinde ek kişi ayarlanmalıdır (Çalışacak Kişi Sayısı).

İşin Toplam Süresinin en az %20’lik zamanını Ek Süre olarak belirleyin.
Şimdi gelelim fiyatlandırma kısmına.
Araştırma Süresi + Akış Süresi + Veri Tabanı Tasarımı + Modül Süresi Toplamı = İşin Toplam Süresi.

İşin Toplam Süresi + Ek Süre * Çalışacak Kişi Sayısı = Proje’nin Yazılımcı’ ya maliyeti (PYM).
PYM * Günlük Ücretiniz = Müşteriye Verilen Fiyat.
Müşterinize MVF’yi sunduktan sonra eğer kabul görülüyorsa. Vermiş olduğunuz Test Tarihlerine göre ödeme almanız sizin için iyi olacaktır.


Örnek senaryo yapacak olursak;
Araştırma Süresi (5 gün) + Akış Süresi (5 gün) + Veri Tabanı Tasarımı(10 gün) + Modül Süresi Toplamı(100 gün) = İşin Toplam Süresi (120 gün).


İşin Toplam Süresi (120 Gün) + Ek Süre (24 Gün)* Çalışacak Kişi Sayısı (5 Kişi) = Proje’nin Yazılımcı’ ya maliyeti (PYM) (720).


PYM (720)* Günlük Ücretiniz(100) = Müşteriye Verilen Fiyat(72.000).


Müşterinize MVF’yi sunduktan sonra eğer kabul görülüyorsa. Vermiş olduğunuz Test Tarihlerine göre ödeme almanız sizin için iyi olacaktır.
Umarım açıklayıcı olmuştur.